2. decembra 2016

Benzínový duch na fare Swanton Novers

Výskyt poltergeistov sa niekedy môže týkať vskutku bizarných javov, ako to bolo v prípade vodného démona z Methuenu alebo krvácajúceho domu v Atlante. Podobne bizarných prípadov je však viac a jedným z ďalších bolo aj vyčíňanie neznámych síl na fare Swanton Novers v anglickom Norfolku v roku 1919. Zo stien fary totiž toho roku podivným spôsobom presakoval benzín a iné tekutiny.

30. augusta 1919 pozoroval reverend Hugh Guy spolu s ďalšími svedkami na fare, ako sa na stropoch rôznych izieb tvoria neobvyklé olejové škvrny. Po niekoľkých dňoch sa však z mierneho presakovania stal menší prúd, až niektorí odprisahali, že olej doslova "pršal" zo stien. Omietka a výstuže pritom záhadným spôsobom ostávali suché a nerozpadali sa. Jeden z pokusov o vysvetlenie hovoril, že fara sa nachádza na mieste ropného prameňa. Nasledujúci rozbor však toto tvrdenie vyvrátil, keďže sa nejednalo o čistú ropu, ale o benzín a parafín. Množstvo tekutín sa pritom pohybovalo okolo litru za 10 minút. Už na začiatku septembra bolo v rôznych nádobách nazbieraných okolo 230 litrov. Zo stien fary však tiekli aj iné tekutiny. Z 13 "prameňov" sa dva skladali z obyčajnej vody, iné zas z metylalkoholu a santalovej silice. Týmto podivným javom, akokoľvek zázračne vyzeral, však bolo zničené zariadenie fary a benzínové výpary tiež neboli veľmi prospešné zdraviu, a tak sa rozhodlo o vyprataní celej budovy.

Najprv boli osekané všetky steny a stropy, aby sa zistil pôvod tekutín, avšak to neprinieslo žiadne odpovede. Pristúpilo sa teda k radikálnejšiemu riešeniu. Robotníci zbúrali steny, no na prekvapenie všetkých sa ani tým neobjavil žiaden zdroj. 9. septembra prišiel na miesto iluzionista Oswald Williams, ktorý sa celej záhade snažil prísť na koreň. Ten tvrdil, že našiel príčinu všetkých problémov. Mala ňou byť mladá 15-ročná slúžka, ktorú vraj Williams nachytal, ako oblieva stenu s vodou. To však znelo ako príliš povrchné vysvetlenie a neskôr sa aj ukázalo, že tomu tak vskutku je. 12. septembra totiž Timesy spovedali túto slúžku, a tá novinám zdelila, že Williams ju pri prehliadke domu začal biť a nútiť k tomu, aby vzala vinu na seba. Ako by predsa len prosté dievča bolo schopné zohnať a doniesť na faru 230 litrov rôznych tekutín bez toho, aby si to niekto všimol?

K tomuto bizarnému prípadu viac podstatných detailov neexistuje a zdá sa, že sa potom na celú záležitosť zabudlo. Ak sa predsa len jednalo o podvrh, či už v podaní mladej slúžky alebo iluzionistu Williamsa, kto by mal dôvod zaoberať sa tak zložitým a predovšetkým nezmyselným podvodom? Prítomnosť mladého dievčaťa tiež prináša spojitosť s hlučnými duchmi - poltergeistmi - ktorí sú známi tým, že sa často pripútajú k ľuďom v tínedžerskom veku. Nedá sa však s istotou povedať, či šlo o prípad poltergeista, keďže žiadne iné prejavy strašenia na fare zaznamenané neboli. Neobvyklosť prítomných tekutín, teda rôznych olejov, tiež poukazuje na prípady niektorých svätcov, z tiel ktorých po smrti začal vytekať zázračný olej. Mohol mať teda tento prípad skôr spojenie s náboženským zázrakom, keďže sa udial na fare? Táto udalosť ostáva visieť v histórii so všetkými nezodpovedanými otázkami.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára