22. septembra 2014

Čo sú "shadow people"?

V poslednej dobe sa v paranormálnych kruhoch stále viac skloňuje pojem takzvaných "shadow people", ktorých ľudia vo svojich domovoch vídajú často iba kútikom oka ako nejasné čierne postavy, ktoré rýchlo zmiznú z dohľadu. Čo sa však za týmito strach vzbudzujúcimi javmi skrýva, sa zatiaľ nedarí nikomu uspokojivo vysvetliť, práve naopak, prízrační "shadow people" vyvolávajú stále viac otázok a správy o nich sa objavujú stále častejšie. Ide o duchov? Interdimenzionálne bytosti? Cestovateľov v čase? Či sa za týmito postavami z tieňov skrýva čosi zlovestnejšie?

Už v mnohých náboženstvách, legendách a historkách z minulosti sa často spomínali prízračné tienisté postavy, ktoré boli opisované ako "tiene z podsvetia" a patrili k foklóru mnohých národov. Dnes sa tieto bytosti objavujú väčšinou v domovoch nič netušiacich ľudí, a stretnutia s nimi sa podľa svedkov odohrávajú podľa podobného scenára. Osoba, ktorá sa doma venuje nejakej bežnej činnosti, si zrazu kútikom oka v rohu izby všimne pohyb. Pri pohľade na dané miesto tam však nič nie je. Keď sa tento jav zopakuje znova, osoba si v momente všimne nejasný tvar akejsi temnej postavy, ktorý však rýchlo zmizne alebo prejde priamo cez stenu.

S výskytom "shadow people" sa tiež spája viacero fyzických a psychologických stavov, ktoré ľudia prežívajú. Najčastejšie sa skloňuje spánková paralýza, vidiny, halucinácie a celkový stav paniky a neschopnosti brániť sa či kričať. Niekto sa domnieva, že za týmito javmi stojí nedostatok spánku, ktorý tieto halucinácie spôsobuje, no v mnohých prípadoch obete vôbec nespali a boli v perfektne bdelom stave. Stále častejšie sa tiež objavujú výpovede svedkov, ktorí tvrdili, že sa s týmito bytosťami stretli tvárou v tvár na dlhší čas, pričom niektorí opisovali strašidelne pôsobiace červené oči, ktoré sa na nich z temných postáv pozerali.

"Shadow people" sa často spájajú s duchmi, práve kvôli tomu, že tieň býva náznakom prízračnej podstaty – ide o "nedostatok svetla" (svetlo v duchovne značí pravdu, temnota zas neznalosť a strach). Inými slovami, niekto sa nazdáva, že tieto bytosti sú dušami mŕtvych ľudí, ktorí sú stratení a odmietajú ísť po smrti "do svetla", ktoré ich prenesie do ďalšieho sveta po smrti fyzického tela. Jednoducho povedané, ide o duše ľudí, ktorí na svete blúdia v prechodnom štádiu limba. "Shadow people" sa objavujú v rôznych formách: ako dospelé ľudské postavy, malé detské postavy, no tiež vo forme nejasnej hmly bez určitých tvarov. Častým typom týchto zjavení je tiež tzv. "hat man", čiže muž s klobúkom, alebo "hooded figure", teda postava v kapucni. Polemizuje sa tiež, či sa jedná o zlé alebo dobré bytosti. Boli zaznamenané prípady, kedy sa "shadow people" k živým správali neutrálne či dobromyseľne, no oveľa častejšie svedkovia pri stretnutí s nimi opisujú strach až paniku a cítia, že sa nejedná o priateľské bytosti. V mnohých prípadoch tieto prízraky svoje obete napádajú formou paralýzy a "škrtia" ich tak, že človek má problémy s dýchaním a bojí sa o svoj život.


Čím však v skutočnosti tieto bytosti môžu byť? Existuje mnoho teórií a odhadov, odkiaľ sa "shadow people" berú. Skeptici samozrejme prišli s jednoduchým vysvetlením – ide len o predstavivosť ľudí. Svedkovia si jednoducho veci nahovárajú a vidia to, čo v skutočnosti neexistuje, poprípade na stene zbadajú tieň spôsobený okoloidúcim autom. Takéto vysvetlenie by sa istotne dalo uplatniť na mnoho prípadov, no určite nie na všetky.

Iní sa domnievajú, že ide o vyššie spomínaných duchov v podobe tienistých postáv. Je známe, že na mnohých miestach, kde straší, sa okrem bežných prízračných javov často objavujú aj tieto temné postavy. Je však nutné podotknúť, že vyšetrovatelia, ktorí sa pri love na duchov stretli s temnými postavami, sa v skutočnosti zrejme dostali do kontaktu s niečím temnejším, než je duch človeka, ktorý kedysi žil. Dalo by sa teda povedať, že sa jedná o démonov, no "shadow people" sa i tak nedajú jednoznačne k démonom zaradiť, keďže sa od démonických prejavov v rôznych aspektoch odlišujú.

Jedna neobvyklá teória hovorí o tom, že tieto bytosti sú astrálnymi telami ľudí, ktorí oplývajú schopnosťou astrálneho cestovania počas spánku. Túto teóriu podporoval spisovateľ Jerry Gross, ktorý verí, že všetci ľudia cestujú mimo svoje telo, keď sa nachádzajú v stave hlbokého spánku. Ďalšia moderná teória zas "shadow people" označuje za cestovateľov v čase, ktorí sa k nám z budúcnosti dostávajú vo forme nehmotných tieňov, teda sa jedná o akýchsi pozorovateľov, ktorí sledujú dianie v našej dobe.

Súčasná veda pripúšťa, že môžu existovať aj iné dimenzie, než je tá naša, aj keď sú pre nás neviditeľné. A práve preto vzniká otázka: Kto alebo čo obýva iné dimenzie? Sú to práve tieto prízračné tiene, ktoré ľudí navštevujú? Ako sa však dostávajú do našej dimenzie a prečo sa stávajú aspoň čiastočne viditeľnými? Špiritualisti a médiá už dávnejšie tvrdia, že bytosti z iných rovín existencie sú charakteristické odlišnými vibráciami. Veda údajne zmýšľa podobne, a to tak, že tie najmenšie čiastočky existujú ako vibrácie. Niektorí uvažujú, že vibrácie našej existencie sa začínajú pliesť s tými z iných dimenzií, čo následne spôsobuje vzrast neobvyklých fenoménov, akými sú zjavenia duchov či "shadow people".

Ani jedna zo spomínaných teórií sa však zatiaľ nedá spoľahlivo potvrdiť či vyvrátiť. Tieto javy sa totiž zväčša objavujú náhle a bez varovania, a rovnako náhle aj miznú. Skúmať tento fenomén vedecky je takmer nemožné a tak nám ostáva iba dokumentovať stále častejšie stretnutia ľudí s týmito tajomnými návštevníkmi.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára