27. marca 2013

Klasifikácia duchov

Duchovia ľudstvo podľa najstarších záznamov a príbehov sprevádzajú odjakživa a neoddeliteľne. Objavovali sa počas celej histórie a ich podoba bola a je často rôzna. Dnes existuje akási typológia, podľa ktorej sú na základe bádania paranormálnych vyšetrovateľov prízraky, posmrtná energia a dokonca aj temnejšie bytosti rozdelené.


Duchovia výročia


Títo duchovia sa zjavujú presne na výročie udalostí, ktoré za svojho života pokladali za dôležité – ide väčšinou o dátum ich smrti. Známe sú prípady prízračných bojov, ktoré svedkovia znova videli aj desiatky rokov po vojnách. Niekedy sa však duchovia zjavujú aj k inej príležitosti.


---------------------------------------------------------------------------------

Zjavenia / prízraky

Tieto termíny sa vo všeobecnosti používajú na označenie duchov. Oproti fantómom sa však vyznačujú nezreteľným vzhľadom, sú priesvitní a neuvedomujú si, kde sú; pri stretnutí teda nenastáva interakcia s živými alebo s okolitým prostredím.---------------------------------------------------------------------------------

Chladné miesta

Chladné miesta a náhle poklesy teploty sa vyskytujú na miestach, kde pravdepodobne straší. Zvyčajne nemajú prirodzený pôvod a miesto je väčšinou priestorovo malé. Teplota v okolí miesta môže poklesnúť až o desať stupňov Celzia a chlad sa často presúva. Exituje teória, ktorá hovorí o tom, že chlad je spôsobený manifestáciou ducha, ktorý z okolitého tepla čerpá energiu. To potom spôsobuje náhly pokles teploty.---------------------------------------------------------------------------------

Orby

Čo sa orbov týka, ide asi o najbežnejšie fotografovaný paranormálny úkaz. Orby sa na fotkách objavujú ako rôzne veľké kruhovité tvary rôznych farieb. Svojím spôsobom ide o kontroverzné dôkazy, keďže väčšina takýchto fotiek má racionálne vysvetlenie – prach, kvapky vody, hmyz a pod. Stáva sa však, že orby sa zjavujú i na povel, keď vyšetrovatelia požiadajú ducha, aby sa na fotke ukázal. Niektorí tiež tvrdia, že orby nie sú skutočnými duchmi, ale že ide iba o akúsi formu nižšej duševnej energie.


---------------------------------------------------------------------------------


Víry

Víry (angl. vortex) sú podobné orbom a taktiež sa verí, že ide o akúsi nazhromaždenú energiu. Víry sa na fotkách objavujú v rôznych tvaroch, od priehľadných stĺpcov a lievikov až po kúdoly hmly a postavám podobné obrazy. U vírov sa taktiež špekuluje, či naozaj ide o dôkaz o paranormálnych javoch, no často sa na nich zjavujú zložité tvary a vzory.


---------------------------------------------------------------------------------

Fantómovia

Pod fantómom sa rozumie duch, ktorý verne pripomína živého človeka a iným sa javí, že je to normálna osoba, až pokiaľ náhle nezmizne alebo neprejde cez stenu. Najlepším príkladom sú prízrační stopári a cestovatelia. Scenár stretnutí s nimi prebieha často podobne. Vodič idúci po osamelej ceste neskoro večer vidí na krajnici stáť stopára. Vezme ho do auta a spýta sa, kam ide, no stopár nepovie ani slovo a iba meravo sedí na sedadle. Po pár ďalších kilometroch vodič stopárovi ide ponúknuť cigaretu, no na jeho prekvapenie na spolujazdcovom sedadle už nikto nie je. Fantómovia sa často spájajú s nehodami a incidentmi, ktoré ich pripravili o život.


---------------------------------------------------------------------------------

Ektoplazma / strašidelná hmla

Pojem ektoplazma sa v minulosti spájal so substanciou, ktorá sa objavovala na fotkách, ako vychádza z tela médií pri špiritistických seansách. Dnes sa podobné javy na fotografiách objavujú v podobe akejsi hmly alebo pary, zvyčajne bielej alebo modrej farby. V hmle sa niekedy však zjavia i konkrétne tvary či tváre. Podobné obrázky však vznikajú i tak, že sa v chladnom počasí pred objektív dostane vzduch vydýchnutý fotografom. Podobne to funguje i s cigaretovým dymom. Čo sa prízračnej hmly týka, verí sa, že ide o ducha mŕtveho, ktorý sa ešte netransformoval do podoby celej postavy.


---------------------------------------------------------------------------------

Shadow people – postavy z tieňov

Tieto bytosti v skutočnosti možno ani nie sú duchovia a objavujú sa ako rôzne typy tieňov a tmavých postáv. Svedkovia ich často vo svojich domovoch zahliadnu iba kútikom oka, a keď sa na dané miesto pozrú, nevidia už nič. Na fotografiách sa tieto prízraky zjavujú ako čierne tvary a nejasné zdeformované postavy a stretnutia s nimi sú často sprevádzané strachom a zlobou. Ľudia, ktorí ich videli v noci, zažívali popri stretnutí stavy ako je spánková paralýza či halucinácie. V minulosti sa týmto bytostiam pripisoval status "tieňov z podsvetia." Nedá sa však presne povedať, či sú tieto zjavenia naozaj zlé a niektorí dokonca polemizujú, že ide o akési bytosti z inej dimenzie.


---------------------------------------------------------------------------------

Prízračné predmety a vozidlá

Nehmotné vozidlá sa objavujú v miestach, kde došlo k nejakej nehode či tragédii. Povráva sa, že vozidlá svedkov do určitého bodu často prenasledujú. Typickým príkladom je legenda o lodi duchov menom Bludný Holanďan (The Flying Dutchman). Nadprirodzené sily sa taktiež môžu viazať na určitý predmet, ktorý má pre ne nejakú hodnotu. Zväčša ide o predmety umeleckej výroby ako bábky, obrazy, zrkadlá či šaty. S danými predmetmi sa v záujme dobra neodporúča veľmi manipulovať, pretože v takých prípadoch sa často duchovia pripútaní k predmetom rozzúria.


---------------------------------------------------------------------------------

Reziduálne strašenie

Reziduálni duchovia so živými nikdy neprídu do kontaktu, pretože ide len o akúsi slučku, ktorá sa v čase opakuje znova a znova. Títo duchovia sa označujú ako vyššie spomínané zjavenia, ktoré si nie sú vedomé okolia a robia dookola to isté, napr. prechádzajú cez steny v domnienke, že tam kedysi za ich čias boli dvere a pod.


---------------------------------------------------------------------------------

Inteligentní duchovia

Ide o duchov, ktorí so živými komunikujú a naschvál o sebe dávajú vedieť pomocou rôznych zvukov či odpovedí na nahrávacích zariadeniach. Často dokazujú, že živých zreteľne počujú a dokonca i vidia a následne ich môžu i oslovovať menami a v lepších prípadoch aj viesť konverzáciu.


---------------------------------------------------------------------------------

Poltergeist

Jeden z najznámejších a taktiež veľmi znepokojivých paranormálnych javov. Verí sa, že ide o náladových a škodlivých duchov, ktorí spôsobujú mnoho fyzických a hlavne deštruktívnych javov v domoch a budovách. Často sú objekty týmito silami vymrštené i na členov rodiny, niekedy predmety dokonca miznú a zjavujú sa na iných miestach, a poltergeist je často zodpovedný i za pokazenie elektrických zariadení a zástrčiek. Niektorí zájdu tak ďaleko, že zakladajú ohne alebo vytopia celý dom. Nevie sa však, či je poltergeist spojený s duchmi, alebo so živými osobami. Parapsychológovia tento jav spájajú s osobami, ktoré sú emocionálne labilné a nechtiac tieto javy spúšťajú. Odborníci túto schopnosť označujú ako psyhokinéza (PK). Nech je už zdrojom čokoľvek, tieto desivé javy väčšinou trvajú krátku dobu.


---------------------------------------------------------------------------------

Zvieratá

Najčastejšou formou zvieracích zjavení sú čierne "pekelné psy" (hell hounds/black dogs), ktoré patria hlavne k britskému folklóru. Tieto prízraky sú väčšinou desivé a ich zjavenie je predzvesťou smrti. Bývajú väčšie ako normálne psy, majú svietiace červené alebo žlté oči, a údajne sa už vyskytli aj prípady útokov na ľudí. Ostatné zvieratá sa zjavujú podobne ako počas života.


---------------------------------------------------------------------------------

Zlí duchovia / démoni

Ide o neľudské bytosti, ktorým sa treba za každú cenu vyhnúť. Vyskytujú sa zriedka, väčšinou však po tom, čo boli na svet temnými praktikami privolaní živými. Jedným z hlavných znakov prítomnosti démona je pocit zla a nenávisti a taktiež skazený zápach. Démon dokáže posadnúť človeka či prenasledovať ho domov. Disponujú značnou inteligenciou a silou a dokážu ľudí a veci ovplyvňovať. Pri kontakte s nimi, zvlášť pri paranormálnom vyšetrovaní, netreba prejavovať strach, keďže démoni sa na ňom priživujú. Pri horších incidentoch treba vyhľadať pomoc kňaza či rabína.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára