27. januára 2013

Ted Serios a myšlienkografia

Theodore "Ted" Judd Serios (27. november 1918 – 30. december 2006) bol hotelový sluha z Chicaga, ktorý sa preslávil schopnosťou tzv. "myšlienkografie" – zachytenia fotografie iba pomocou jeho mysle na polaroidový film. Seriosove psychické schopnosti boli podporované i denverským psychiatrom Julesom Eisenbudom, ktorý o ňom napísal knihu The World of Ted Serios: "Thoughtographic" studies of an extraordinary mind .V čase, keď sa Eisenbud dozvedel o jeho nezvyčajnej schopnosti, bol Serios nezamestnaným hotelovým poslíčkom. Seriosova technika spočívala v tom, že v jednej ruke držal malý valček nazývaný "gismo", pričom fotoaparát bol namierený na jeho tvár, a následne na to sa vyprodukovala fotografia. Niekedy vraj vedel vyprodukovať obrázok aj keď bol na metre vzdialený od prístroja, alebo nedržal v dlani gismo. Pred fotením si často vypil a niekedy produkoval fotky úplne opitý. Na druhej strane, keď bol triezvy, vyprodukoval väčšinou iba úplne čierne alebo biele obrázky.

Najčastejšie sa na fotkách neobjavilo nič konkrétne, niekedy sa na obrázku zjavil len neurčitý rozmazaný tvar (tzv. pareidolia), no vzácne sa stalo, že sa na fotke objavil rozoznateľný a identifikovateľný obraz, i keď bol obklopený tmavými plochami. V niektorých prípadoch sa stalo, že obraz bol zdeformovanou alebo zmenenou podobou skutočného miesta, napr. jedna fotka zobrazovala Eisenbudov ranč, konkrétne jednu stodolu, ktorá však mala na fotke iný tvar ako v skutočnosti. Na mnohých fotkách sa dali rozoznať rôzne miesta a budovy z USA, Kanady a Európy. Asi najznámejšia fotka ukazuje budovu s ceduľou, na ktorej je nápis "CANADIAN" zobrazený s gramatickou chybou, je totiž napísaný ako "CAINADIAN". Pri bližšom skúmaní sa však zistilo, že chyba je zapríčinená iba efektom pohybového rozmazania prítomného na fotografii. Eisenbud sa domnieval, že predchádzajúce neidentifikované fotky zobrazujú Ganymede, jeden z mesiacov Jupitera. Astronómovia však tieto odhady zamietli.

Na Seriosovu osobnosť sa Eisenbud vyjadril takto: "Ted Serios vykazuje známky viacerých charakterových porúch. Nedrží sa pravidiel a zvykov spoločnosti, ignoruje sociálne správanie sa a bol už viackrát zatknutý. Jeho psychopatické a sociopatické ja sa prejavuje aj inými spôsobmi. Nedáva si pozor na svoju sebakontrolu a narieka, hundre a bije hlavou o zem, keď veci nevychádzajú podľa jeho plánov." Napriek tomu Serios neskôr na etapy prestával piť, a vtedy sa javil oveľa normálnejšie.

Skeptici
James Randi, známy ako vedecký skeptik, sa vážne zaujímal o Seriosov prípad, pričom sucho poznamenal: "Ak pán Serios naozaj nepoužíva žiadne triky, všetky pravidlá fyziky a optiky, ktoré veda vyprodukovala za posledné storočia musia byť prepísané, aby sa potvrdili slová Eisenbuda. Žiaden takýto krok sa však nejaví ako oprávnený."

V článku z časopisu Popular Photography z októbra 1967 sa dvaja profesionálni fotografi a iluzionisti Charlie Reynolds a David Eisendrath vyjadrili, že odhalili Seriosa a označili ho za podvodníka po tom, čo s ním aj Eisenbudom strávili víkend.Reynolds a Eisendrath tvrdili, že pristihli Seriosa ako nenápadne manipuluje s gismom, ktoré mal v ruke a ktoré mu vraj pomáhalo sústrediť sa. Domnievali sa, že Serios v gisme ukrýva nejaký obrázok, ktorý má výsledná fotografia zachytiť, pričom samotný Serios sa bránil tým, že obrázky produkuje svojou mysľou a nie gismom. Jeho psychické schopnosti sa však po tomto obvinení pomaly začali vytrácať.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára