19. februára 2018

Obludy Krymskej vojny

Vo viacerých prípadoch z histórie sa už pri rôznych tragických udalostiach objavili správy o lietajúcich tvoroch, ktoré ako keby boli osudovými znameniami či dokonca "poslami smrti". Najznámejší je prípad Mothmana z Point Pleasant, avšak podobných správ existuje viac. Už v 19. storočí sa takéto správy šírili bojiskami Krymskej vojny, nad ktorými vtedy vojaci videli lietajúcu obludu neznámeho pôvodu.

Krymská vojna trvala medzi rokmi 1853 až 1856, pričom si podľa niektorých zdrojov vyžiadala okolo 320 000 obetí. Ruské impérium sa vďaka vpádu do oblasti dnešného Rumunska a Moldavska stretlo v oblasti Krymu prevažne s vojskami Spojeného kráľovstva, Osmanskej ríše a Francúzska. Počas obdobia intenzívnych niekoľkodňových bojov si však vojaci uvedomili, že prichádza 15. marec - marcové ídy - čo pre mnohých predstavovalo poveru, a tak im velitelia boli nútení povoliť 24-hodinový oddych. Muži si teda posadali na bojisko pokryté telami ich mŕtvych spolubojovníkov aj súperov. Keď sa na krajinu zniesla tma, istá malá skupinka Rusov začala plánovať útok zo zálohy, ktorý mal prebehnúť po polnoci. Vojaci sa teda nepozorovane priplížili k stredu bojiska, keď sa však nad nimi objavilo niečo nečakané.


Jediný vojak, ktorý udalosť prežil, neskôr opisoval "obrovského tvora, ktorý pripomínal bezhlavú vranu" a krúžil nad zmätenou skupinou. Vojaci plánovali pokračovať v útoku, avšak bolo zjavné, že neznámy tvor mužov zmiatol natoľko, že sa nedopatrením vydali naspäť k svojmu táboru. Rusi krátko na to teda v tme videli skupinu tmavých postáv, ktorá sa nenápadne zakráda smerom k nim, a tak začali páliť. Traja zo skupiny boli hneď mŕtvi, štvrtý ešte padol do rúk svojmu bratovi, ktorý sa s ním na tento plán dal. Paľba však pokračovala, a tak sa jediný stále živý vojak musel zakryť svojím umierajúcim bratom, aby guľky nezasiahli aj jeho.

Tento príbeh má však aj inú verziu. Skupina vojakov bola podľa správ Rusov vraj tureckého pôvodu, v typických šatách a turbanoch. Turci vraj podľa nočného strážnika, ktorý mal udalosť vidieť, tmou v panike utekali pred niečím, čo ich prenasledovalo. Hliadky teda spustili paľbu v domnienke, že ide o útočiacu skupinu protivníkov, keď si odrazu všimli, že Turkov prenasleduje kŕdeľ obrovských čiernych bytostí podobných netopierom. Pravda teda zrejme ostáva stratená kdesi v histórii, avšak tento prípad nápadne pripomína správy z Point Pleasant či dokonca z obdobia černobyľskej katastrofy, kedy boli pred a počas tragédií na týchto miestach videné podobné bytosti. Jednalo sa teda aj v prípade Krymskej vojny o dávne pozorovanie bytosti, ktorá je dnes označovaná ako Mothman?


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára